Flamecraft
Massive Darkness
Wyszukiwanie
zaawansowane
 Sortowanie:

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies (tzw. ciasteczek), służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez firmę EOIL, właściciela serwisu i-szop.pl oraz Administratora Państwa danych osobowych.

I. Definicje

Administrator: firma EOIL, z siedzibą przy ul. Cichej 6, 55-220 Chwałowice i numerze NIP 7542733205, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie i-szop.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b) c) i f) RODO. Zbieramy dane niezbędne do realizacji wybranych przez Użytkownika usług, jak e-mail, miejsce zamieszkania oraz chęć otrzymywania newslettera.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić korzystanie z wybranych usług w Serwisie.
Nie udostępniamy danych osobowych i nie odsprzedajemy innym podmiotom. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie na potrzeby własnej działalności. Mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie prawa i w granicach określonych na podstawie umowy, zewnętrznym dostawcom usług związanych z działalnością Administratora.
Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych, ich edycji, usunięcia zgody na otrzymywanie newslettera oraz usunięcia swoich danych osobowych.
Użytkownik może bez podawania przyczyny wypisać się z newslettera oraz rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (poprzez usunięcie konta). W tym celu należy skontaktować się z nami wysyłając e-mail poprzez udostępniony Formularz kontaktowy.
Administrator przestrzega wytycznych Polityki prywatności i zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących osób korzystających z jego usług i odwiedzających serwis.
Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Jako serwis internetowy, zbieramy i przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera I-SZOP.pl. Oznacza to, iż znamy adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. informacje. Dane te są przez Administratora usługi wykorzystywane w celach technicznych na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis.
Wszelkie dane gromadzone podczas aktywności Użytkownika na stronie są odpowiednio przechowywane i zabezpieczane. Są one wykorzystywane jedynie na potrzeby serwisu.
Administrator serwisu I-SZOP.pl używa mechanizmu cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku właściciel strony I-SZOP.pl nie gwarantuje poprawnego działania serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji na witrynie I-SZOP.pl.